Classic Cabrio Cars Velraeds


Wij leveren ook goede service en garantie. Deze twee elementen zijn onlosmakelijk verbonden bij de verkoop van een Classic Car.

Daarnaast vereist periodiek onderhoud  en eventuele reparatie`s van Classic Cars vakkundige kennis.

Dit alles maakt ons tot een  bedrijf waar u uw Classic Car kunt brengen voor onderhoud.